ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

🇱🇰 Sri Lanka Tatsu-Ryu-Bushido Kai

ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය

🇱🇰 Tatsu-Ryu-Bushido Dojo Ragama

රාගම පුහුණුවීම්

🇱🇰 Tatsu-Ryu-Bushido Master & Trainer

මාස්ටර් සහ පුහුණුකරුවන්

සුප්‍රසිද්ධ ජපන් කඩු ශිල්පී මියමොටෝ මුසාෂි ගේ සටන් කලාව සහ ඔහුගේ අංග පහ පිළිබඳ ඉගැන්වීම මත පදනම්ව, ශෛලිය සාම්ප්‍රදායික ආයුධ භාවිතය, නිරායුධ අභ්‍යාස, ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය මත පදනම් වේ.

තනි පුද්ගල ආත්ම විශ්වාසය ශක්තිමත් කරන, සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කරන සහ සමුරායිවරුන්ගේ ජීවන දර්ශනයට සහ සම්ප්‍රදායට අනුව චරිතය පුහුණු කරන සටන් කලාවකි. මෙම සටන් කලාව තුළ වැළැක්වීමේ සහ අනෙක් ආකාරයෙන් ස්වයං විශ්වාසය සහ ස්ථීරභාවය, සම්ප්‍රදාය සහ නූතනත්වය ඒකාබද්ධ කරයි. තරඟකාරී නොවන, එය ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, වයස හෝ ශාරීරික තත්වය නොසලකා ශරීරයේ සහ මනසෙහි පුද්ගල සංවර්ධනයක් ලබා දෙයි.

මෙම කලාවේ ලක්ෂණ වන උසස් තත්ත්වය, එදිනෙදා භාවිතය සඳහා ප්‍රායෝගිකත්වය සහ පරිපූර්ණත්වය ලුහුබැඳීම, අඛණ්ඩව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර සංකල්පය ක්‍රම කිහිපයකින් වෙන් කර ඇත. පිටතින් සිදු වන සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව නොයෙකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරකම් සංකල්පය හැඩ කරයි.

සාරාංශයක් ලෙස, “මකරාගේ ශෛලිය තුල සමුරායිගේ මාර්ගය” යනු ජපන් භාෂාවෙන් ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ වේ.

 • ටට්සු = මකරා
 • ර්යු = ශෛලිය/පාසල
 • බුෂිඩෝ = රණශූරයාගේ මාර්ගය (සමුරායි)

🇬🇧 For the English version: here >>>

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

Christian Wiederanders
 • Sri Lanka Tatsu-Ryu-Bushido Kai  (Renil Fernando)
 • 19/60 ANIYAKANDA ROAD RICHMAN PLACE, RAGAMA
 • phone: +94 75 85 40 589
 • phone: +94 72 82 32 312 

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

කුළුණු පහ

ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ සටන් කලාවේ බහුවිධ ස්වභාවය

සම්ප්‍රදාය

සමුරායිවරුන්ගේ ජපන් සම්ප්‍රදාය තුළ ගැඹුරින් මුල් බැස ඇති මෙම සමකාලීන සටන් කලාව, ජපන් සංස්කෘතිය සහ ඉතිහාසය හරහා ඔබේ සීමාවන් පුළුල් කරන අතර එදිනෙදා ජීවිතයේදී ශක්තිය සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි

ජීවන දර්ශනය

සමුරායිවරුන්ගේ ගුණ හත පුහුණුවෙන් පිටතදී ත් යෙදිය හැකි වීම එදිනෙදා ජීවිතයේදී සහ සමාජය තුළ එකිනෙකාට ගෞරවයෙන් සැලකීම පහසු කරයි

සෞඛ්‍ය සත්කාර

නිරෝගී ශරීරයක නිරෝගී මනසක් – සංචලනය පවත්වා ගෙන යන හෝ වැඩිදියුණු කරන වයසට ගැළපෙන ව්‍යායාම මගින් අවදානම් සාධක අවම කර යහපැවැත්ම වැඩි කර ශරීරය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දේ.

වලක්වා ගැනීම

හොඳම සටන වන්නේ ඔබ සටන් නොකර සිටීමයි. කෙසේ වෙතත්, ආත්ම විශ්වාසය සහ ස්ථීරභාවය යනු ගැටුම් වළක්වා ගැනීමට සහ එදිනෙදා ජීවිතයට වඩා හොඳින් මුහුණ දීමට සහ නොනැසී පැවතීමට හැකි වීමේ පළමු පියවර වේ.

ආත්මාරක්ෂන සටන් කලාව

ජපන් සමුරායි විලාසිතාවේ ආයුධ සහිත සහ රහිත ශෛලියයෙන් සාම්ප්‍රදායිකව නැඹුරු සටන් කලාවක් සමඟ පැරණි ක්‍රම නැවත සොයා ගන්න. මෙය ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ වේ – “මකරාගේ ශෛලිය තුල සමුරායි මාර්ගය”

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2024

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2023

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

ශ්‍රී ලංකාව 2006

ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

මූලික අංග පහ

ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ හි පටි ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ වර්ණ පදනම් වී ඇත්තේ මියමොටෝ මුසාෂි විසින් “ගොරින්-නෝ-ෂෝ” පොතේ විස්තර කර ඇති මූලීකාංග පහ මතය. එක් එක් පටි වර්ණය වෙනස් මූලිකාංගයක් නියෝජනය කරයි.

සුදු සිට කොළ දක්වා

එය පදනම වන භූමිය (චි) මූලිකාංගය සමඟ ආරම්භ වේ. පෘථිවිය දුෂ්කර වන අතර ඉගෙන ගත යුතු ශිල්ප ක්‍රම දුෂ්කර වේ. ශිෂ්‍යයා ඇවිදීමට ඉගෙන ගනී.

කොළ සිට නිල් දක්වා

දෙවන මූලිකාංගය ජලය (සුයි) වේ, මෙම ශිල්පීය ක්‍රම වඩාත් ද්‍රව සහ මෘදු බවට පත් වන්නේ මෙහිදීය. ජලය එහි මාර්ගය සොයා ගනී. විසි කිරීමේ ශිල්පීය ක්‍රම මෙහිදී අත්‍යවශ්‍ය වේ.

නිල් සිට දුඹුරු දක්වා

ගින්දර (කා) මූලිකාංගය උණුසුම් හා පුපුරන සුළු වේ. ප්‍රතිවාදියාගේ ප්‍රහාරය අපේක්ෂා කිරීමට, ප්‍රතිවාදියාගේ ප්‍රහාරය කඩාකප්පල් කිරීමට සහ පළමුව පහර දීමට යමෙකු ඉගෙන ගනී.

දුඹුරු සිට කළු දක්වා

සුළඟ (ෆු) මූලිකාංගය විරුද්ධවාදියාගේ ශක්තිය යළි හරවා යැවීම සහ ඔහුට එරෙහිව එය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. එලෙසම වෙනත් සටන් කලාවන් පිළිබඳවද හුරුපුරුදු විය යුතුය.

කළු

අවසාන මූලිකාංගය වන හිස්බව (කු) හි නොමැතිබව සහ සියල්ල ඇති බව එකවර අඩංගු වේ. කිසිදු බැඳීමක් නැත, සෑම දෙයක්ම කළ හැකිය, මූලධර්මවල ආරම්භයක් සහ අවසානයක් නොමැත.

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

TRB හි ඇති ගුණ හත

ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ හි පදනම නිටෝබේ විසින් නිර්වචනය කරන ලද බුෂිඩෝ හි හැසිරීම් මාර්ගෝපදේශ හතකින් සමන්විත වේ, ඒවා ඩෝජෝ (පුහුණු ශාලාව, පාසල, නිවස) සහ වර්තමාන ලෝකයේ සමාජීය වශයෙන් යන දෙකටම අදාළ වේ.

ගි (): අවංකභාවය සහ සමානාත්මතාවය

අවංකභාවය සහ සමානාත්මතාවය පුහුණුව තුළ දී සහ පිටත දී සෙසු පුද්ගලයන්ට සැලකීම මෙන්ම, උපදේශකයා සහ ටට්සු-ර්යු-බුෂිඩෝ සටන් කලාව කෙරෙහි ගෞරවය සහ ඉවසීම තීරණය කරයි.

යූ (勇): ධෛර්යය

පොදුවේ ගත් කල, නිවැරදි දේ කිරීමට බොහෝ විට ධෛර්යය අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් දුෂ්කර මාවතක ගමන් කිරීම සිදු විය හැකිය. ධෛර්යය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඉලක්කය සපුරා ගත නොහැකි බව පෙනුනත් සෑම විටම ඔබේ උපරිමය ලබා දීමයි.

ජින් (仁): කරුණාව

පළමුව, කරුණාව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එක් එක් පුද්ගලයාට ඔහු හෝ ඇය එසේ කිරීමෙන් අන් අයට හානියක් නොවන්නේ නම් තමාගේම ආකාරයෙන් සතුටු වීමට ඉඩ දීමයි.

රෙයි (礼): ආචාරශීලී බව

ආචාරශීලීත්වයට සනීපාරක්ෂාව, වෙලාවට වැඩ කිරීම, සුදුසු සහ නියමිත ඇඳුම් පැළඳුම්, සාමාන්‍ය පිළිවෙල සහ නිසි හැසිරීම වැනි සමාජ හැසිරීම් ඇතුළත් වේ. ආචාරශීලීත්වය යනු අන් අයට ගරු කිරීමේ ප්‍රකාශනයකි.

මකොටෝ (誠) හෝ ෂින් (真): සත්‍යය සහ සත්‍යවාදී බව

සමුරායිවරුන් විසින් බොරු කීම පාපයක් ලෙස නොව ඊටත් වඩා නරක දුර්වලකමක් ලෙස සලකන ලදී. සත්‍යය/සත්‍යවාදී බව යනු අන් අය සමඟ පමණක් නොව, සියල්ලටම වඩා තමාට අවංක වීම වේ.

මෙයියෝ (名誉): ගෞරවය

පුද්ගලයෙකුගේ යුතුකම් සහ වරප්‍රසාද අගය කිරීමෙහි ගෞරවය පිළිබිඹු වේ. ගෞරවාන්විතව කටයුතු කිරීමට ඉහත සඳහන් කළ ධෛර්යය අවශ්‍ය වේ.

චූ (忠): යුතුකම සහ පක්ෂපාතීත්වය හෝ චගි (忠義): පක්ෂපාතීත්වය

යුතුකම සහ පක්ෂපාතීත්වය පුද්ගලයාගේ සුභසාධනයට වඩා ඉහළින් ප්‍රජාවේ සුභසාධනය තබයි. පක්ෂපාතීත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සටන් කලාවේ ගෞරවයට හා සම්ප්‍රදායට පටහැනිව ක්‍රියා නොකිරීම නොව එහි ආචාර විධි පිළිපැදීමයි.

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

සමුරායිවරුන්ගේ අඩිපාරේ

www.tatsu-ryu-bushido.com

ගුණාත්මක බව

පද්ධතියක්, බාහිර බලපෑම් වලින් එහි තත්ත්වය සහ පිළිගැනීම ලබා ගනී. මෙය ටට්සු-රියු-බුෂිඩෝ සඳහාද අදාළ වේ.

සුදුසුකම් ලත්

# පුහුණු අධීක්ෂක

#තරුණ නායකයා

# ක්‍රීඩා සමාජ කළමනාකරු

# ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමේ පුහුණුකරු

# මත්ද්‍රව්‍ය වලට බලයක් නැත

# වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

# සහ තවත් බොහෝ දේ

“සමාජ ජාල සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම”

ඔබට අපගේ ප්‍රධාන මුල් පිටුව www.tatsu-ryu-bushido.com හි සහ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වලින් අපව සොයා ගත හැක. අපි Android සහ iPhone සඳහා අපගේ ඉතා පෘථුල ජංගම යෙදුම ද නිර්දේශ කරමු.

screen tagHilfe&Kontakt
0
  0
  TRB Warenkorb
  Warenkorb ist leerZurück zum Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   tristan2009 Get 15,50 off Tristan Engel Gutschein von Weihnachtsfeier 2021 von 15,50 Euro
   ute1961 Get 32,00 off Ute1961 für 32 Euro
   Unavailable Coupons
   aufnahmeexam Get 25,00 off Aufnahmeexam ist kostenfrei
   ayaka@nguyen Get 35,00 off Gutschein wegen Krankheit Selbstschutz Frauen SO 09.06.2024für SO 14.07.2024
   dan-sv-so02102022 Get 20,00 off Dieser Gutschein ist exklusiv für Dan-Träger des Tatsu-Ryu-Bushido und nur für den Selbstschutz Lehrgang am SO 2. Oktober 2022!
   fabian@examkyu Get 100,00 off Bestellung von Gürtel für Exam Prüfungen
   k1114mcb Get 30,00 off Gutschrift 30 Euro für Michelle Caroline Banaszak - Ausfall NIMI Grundkurs 29
   nimi1h2023-6223 Get 25,00 off Gutschein für Grundkurse im Tatsu-Ryu-Bushido für Mitglieder
   nimig25-trb1013-25e Get 25,00 off Gutschein für Simeon Nufer (6) zur Teilnahme am NIMI Grundkurs Nummer 26, da er in Nummer 25 krank war!
   selbstschutz1rabatt Get 5,00 off SELBSTSCHUTZ1Rabatt für teilnehmer SO 04.02.2024
   showdance@04022024 Get 40,00 off 2x Gutschein Show Dance Nina Gruppe